トップへ戻る

Bảng chi tiết danh sách lớp học tiếng Nhật

TIA

TEL:0565-33-5931 FAX:0565-33-5950 E-mail:tia@hm.aitai.ne.jp

Địa điểm : 1-25 Kozakahonmachi, thành phố Toyota (Tầng 3 tòa nhà văn hóa sản nghiệp Toyota (Toyota sangyo bunka center))

*Đi bộ 5 phút từ ga Toyotashi tuyến Meitetsu Toyota / Đi bộ 3 phút từ ga Shin-Toyota tuyến Aichi Kanjo

① Nihongo Salon  *Nhóm tình nguyện viên TIA
Trình độ Nhập môn ~ Sơ trung cấp
Ngày giờ Thứ tư, 10:00-12:00
Nội dung Giờ học chia lớp theo trình độ riêng có dùng giáo trình
Giáo trình Minna no Nihongo Shyokyu quyển Ⅰ và Ⅱ
Đối tượng Bất kì ai (có thể dẫn theo trẻ em)
Chi phí 1,000yen / 6 tháng
Đăng kí Tháng tư / tháng mười (Xin mời đến vào ngày khai giảng. Nếu ngày khác xin vui lòng liên lạc với TIA)

② Nihongo Hiroba
Trình độ Nhập môn ~ Sơ cấp
Ngày giờ 〈Lớp hội thoại〉Thứ sáu, 13:30-15:00 / Thứ bẩy, 10:00-11:30
〈Lớp đọc viết〉Thứ bẩy, 10:00-11:30
Nội dung Giao lưu, nói chuyện tiếng Nhật với tình nguyện viên
Đối tượng Người lớn : trên 15 tuổi (riêng lớp thứ sáu có thể dẫn theo trẻ em)
Chi phí Miễn phí
Số lượng tối đa 20 người/lớp
Đăng kí Tháng ba / Tháng chín

③ Lớp học tiếng Nhật Alpha  *Nhóm tình nguyện viên TIA
Trình độ Nhập môn ~ Trung cấp
Ngày giờ Chủ nhật, 10:30-12:30
Nội dung Giờ học chia lớp theo trình độ riêng có dùng giáo trình
Giáo trình Minna no Nihongo Shyokyu quyển Ⅰ và Ⅱ
Đối tượng Người lớn (trên 13 tuổi)
Chi phí 1,500yen/3 tháng
Đăng kí Tháng năm/ Tháng tám/ Tháng mười hai (Xin mời đến vào ngày khai giảng)
④ Nihongo JP  *Nhóm tình nguyện viên TIA
Trình độ Sơ trung cấp
Ngày giờ Chủ nhật, 13:30-15:00
Nội dung Giao lưu, nói chuyện tiếng Nhật với tình nguyện viên
Đối tượng Người lớn (trên 15 tuổi)
Chi phí Miễn phí
Đăng kí bất kì lúc nào

ASTE

TEL:0565-52-0362 FAX:0565-52-0363 E-mail:astenasa@hm9.aitai.ne.jp

Địa điểm : 43 Honryu, Honmachi, thành phố Toyota

*Đi bộ 15 phút từ ga Takemura tuyến Meitetsu Mikawa

⑤ Tanoshii Nihongo (lớp thứ sáu)  *Nhóm tình nguyện viên ASTE
Trình độ Nhập môn ~ Cao cấp
Ngày giờ Thứ sáu, 10:00-11:30
Nội dung Vừa trải nghiệm, giao lưu vừa học văn hóa và tiếng Nhật
Đối tượng Người lớn (trên 16 tuổi)
Chi phí Miễn phí(cần phí đăng kí thường niên 500 yen)
Đăng kí bất kì lúc nào
⑥ Tanoshii Nihongo (lớp thứ bẩy)  *Nhóm tình nguyện viên ASTE
Trình độ Nhập môn ~ Cao cấp
Ngày giờ Thứ bẩy, 13:00-15:00
Nội dung Giờ học chia theo trình độ riêng bởi tình nguyện viên
Đối tượng Người lớn (trên 16 tuổi)
Chi phí Miễn phí(cần phí đăng kí thường niên 500 yen)
Số lượng tối đa 15 người
Đăng kí Tháng ba / Tháng chín

Tomodachi(Aizuma)

TEL:090-3258-2522

Địa điểm : Aizuma Koryukan (3-20 Tamachi, thành phố Toyota)

*Đi bộ 15 phút từ bến xe buýt Miyagami-cho của tuyến xe buýt Meitetsu Bus Hoshigaoka・Toyota (đi qua Araya) hoặc
*Đi bộ 15 phút từ bến xe buýt Honshin-cho của tuyến xe buýt Meitetsu Bus Hoshigaoka・Toyota (đi qua Koromogahara)

⑦ Lớp học tiếng nhật Aizuma
Trình độ Nhập môn ~ Cao cấp
Ngày giờ Chủ nhật, 10:00-12:00
Nội dung Lớp học phù hợp yêu cầu cá nhân của học viên được sắp xếp bởi tình nguyện viên (hình thức một kèm một)
Giáo trình Học viên được tự do lựa chọn giáo trình mình thích học (nếu không có giáo trình riêng thì sẽ sử dụng giáo trình Minna no Nihongo)
Đối tượng Trẻ em~người lớn (không giới hạn độ tuổi, có thể dẫn theo trẻ em)
Chi phí 1,000 yen /10 buổi (sinh viên và trẻ em được miễn phí)
Số lượng tối đa 40 người
Đăng kí bất kì lúc nào

Tomodachi (Takahashi)

TEL:090-3258-2522

Địa điểm : Takahashi Koryukan (3-100-1 Takahashi-cho, thành phố Toyota)

*Đi bộ 3 phút từ bến xe buýt Takahashi-cho của tuyến xe buýt Meitetsu Bus Yanami / Higashiyama-jutaku

⑧ Lớp học tiếng Nhật Takahashi
Trình độ Nhập môn ~ Cao cấp
Ngày giờ Chủ nhật, 13:00-15:00
Nội dung Lớp học phù hợp yêu cầu cá nhân của học viên được sắp xếp bởi tình nguyện viên (hình thức một kèm một)
Giáo trình Học viên được tự do lựa chọn giáo trình mình thích học (nếu không có giáo trình riêng thì sẽ sử dụng giáo trình Minna no Nihongo)
Đối tượng Trẻ em~người lớn (không giới hạn độ tuổi, có thể dẫn theo trẻ em)
Chi phí 1,000 yen /10 buổi (sinh viên và trẻ em được miễn phí)
Số lượng tối đa 40 người
Đăng kí bất kì lúc nào

Torcida

TEL:Tiếng Nhật 090‐6462‐3867・Tiếng Bồ Đào Nha 080‐3283‐2395

Địa điểm : trường Toyota Koto Shokugyo Kunrenko(1-22-2 Jinnaka-cho, thành phố Toyota)

*Đi bộ 13 phút từ ga Toyotashi của tuyến Meitetsu Toyota
Đi bộ 13 phút từ ga Shin-Toyota của tuyến Aichi Kanjo

⑨ Lớp học tiếng Nhật trung cấp
Trình độ Trung cấp (dành cho người có thể đọc viết chữ Hiragana, Katakana, chữ Kanji đơn giản, có khả năng giao tiếp thường nhật)
Ngày giờ Từ thứ hai đến thứ sáu, 10:00-12:00, 13:00-15:00
Nội dung Lớp học có dùng giáo trình. Mục tiêu là đỗ kì thi năng lực tiếng Nhật N3 và học tiếng Nhật phục vụ công việc
*Có tổ chức đi tham quan công ty và trải nghiệm thực tập nơi làm việc
Giáo trình Cho mượn sách "Chukyu o Manabou," "Chukyu e Ikou", vv…
(Nếu cần thiết học viên có thể mua sách. Sách Kanji phải tự mua.)
Đối tượng 16~45 tuổi (dành cho người muốn học tiếng Nhật để làm việc hoặc người muốn làm việc ổn định và lâu dài ở Nhật)
Chi phí Miễn phí(không bao gồm phí giáo trình)
Số lượng tối đa 10 người
Đăng kí Tháng tư / tháng tám
⑩ Lớp luyện thi năng lực tiếng Nhật JLPT N3
Trình độ Trung cấp (dành cho người có thể đọc viết chữ Hiragana, Katakana, chữ Kanji đơn giản, có khả năng giao tiếp thường nhật)
Ngày giờ Từ thứ hai đến thứ sáu, 10:00-12:00, 13:00-15:00
Nội dung Luyện thi phần từ vựng, đọc hiểu
Giáo trình Đọc hiểu N3, vv…
Đối tượng 16~45 tuổi (dành cho người muốn học tiếng Nhật để làm việc hoặc người muốn làm việc ổn định và lâu dài ở Nhật)
Miễn phí(không bao gồm phí giáo trình)
Số lượng tối đa 10 người
Đăng kí Tháng năm / tháng mười

Trung tâm giao lưu quốc tế Homigaoka

TEL:Tiếng Nhật 090‐2037‐5228・Tiếng Bồ Đào Nha 090‐8339‐1240

Địa điểm : Phòng hội trường 2 tòa nhà 141 Homidanchi(Phòng hội trường 2 tòa nhà Kodan 141, 5-1 Homigaoka, thành phố Toyota)

*Đi bộ 15 phút từ ga Homi của tuyến Aichi Kanjo
*Đi bộ 2 phút từ bến xe buýt Higashi Homi Kodomoen Mae của tuyến xe bus Toyota Oiden Homi・Toyota

⑪ HOMIGO, lớp học tiếng Nhật ở Homigaoka
Trình độ Nhập môn ~ Cao cấp
Ngày giờ Chủ nhật, 10:00-12:00
Nội dung Lớp hội thoại phù hợp với trình độ của từng học viên được sắp xếp bởi tình nguyện viên
Đối tượng Trẻ em~người lớn
Chi phí Miễn phí(Cần phí đăng kí thường niên (Cá nhân: 3,000 yen / Gia đình: 5,000 yen))
Số lượng tối đa 10 người
Đăng kí bất kì lúc nào

TIA

TEL:0565-33-5931 FAX:0565-33-5950 E-mail:tia@hm.aitai.ne.jp

Địa điểm : 1-25 Kozakahonmachi, thành phố Toyota (Tầng 3 tòa nhà văn hóa sản nghiệp Toyota (Toyota sangyo bunka center))

*Đi bộ 5 phút từ ga Toyotashi tuyến Meitetsu Toyota / Đi bộ 3 phút từ ga Shin-Toyota tuyến Aichi Kanjo

⑫ AIUEO  *Nhóm tình nguyện viên TIA
Trình độ
Ngày giờ Thứ năm 10:00~11:30
Nội dung thưởng thức ca hát, nhảy múa vá đọc sách ảnh với tiếng Nhật
Giáo trình
Đối tượng 0~3 tuổi và bố mẹ
Chi phí 300yên / 1 lần
Đăng kí bất kì lúc nào

Torcida

TEL:Tiếng Nhật 090‐6462‐3867・Tiếng Bồ Đào Nha 080‐3283‐2395

Địa điểm : Phòng hội trường 2 tòa nhà 141 Homidanchi(Phòng hội trường 2 tòa nhà Kodan 141, 5-1 Homigaoka, thành phố Toyota)

*Đi bộ 15 phút từ ga Homi của tuyến Aichi Kanjo
*Đi bộ 2 phút từ bến xe buýt Higashi Homi Kodomoen Mae của tuyến xe bus Toyota Oiden Homi・Toyota

⑬ lớp học tiếng nhật sơ cấp hỗ trợ người lao động lớp học buổi sáng
Trình độ Sơ cấp
Ngày giờ Thứ ba, Thứ tư 7:00-8:30
Nội dung từ tuổi 16-45 , dành cho những người nước ngoài có visa lao động ※ngoại trừ nghiên cứu sinh
Đối tượng Miễn phí (không bao gồm phí giáo trình)
Chi phí 10 người
Đăng kí bắt đầu từ tháng 3
⑭ lớp học tiếng nhật sơ cấp hỗ trợ người lao động lớp học buổi tối
Trình độ Sơ cấp
Ngày giờ Thứ ba, Thứ tư 19:00-20:30
Nội dung từ tuổi 16-45 , dành cho những người nước ngoài có visa lao động ※ngoại trừ nghiên cứu sinh
Đối tượng Miễn phí (không bao gồm phí giáo trình)
Chi phí 10 người
Đăng kí bắt đầu từ tháng 3