トップへ戻る

Lựa chọn theo nội dung học

A. Tôi không nói / hiểu được tiếng Nhật

B. Tôi muốn học cho kì thi năng lực tiếng Nhật JLPT

C. Tôi muốn trải nghiệm, giao lưu bằng tiếng Nhật với nhiều người khác nhau

D. Tôi muốn được hỏi đáp, tư vấn về cuộc sống

E. Tôi muốn làm việc ở Nhật